0312-65-95-65

Скорость

 

Підтримка

 

Документи

 

РІШЕННЯ № 292 Про розгляд питання щодо невідповідності змісту іноземної програми «ТВ Центр-Іnternational» (ТVСІ) законодавству України

 

 

 • 17.07.2014       м. Київ         Протокол № 7
 •  
 • За результатами офіційного моніторингу іноземної програми «ТВ Центр-Іnternational» (ТVСІ) від 02.05.2014, 07.05.2014, 11.05.2014, 13.05.2014, 15.05.2014, 21.05.2014, 22.05.2014, 23.05.2014, 14.06.2014, 15.06.2014, 17.06.2014, 18.06.2014, встановлено.
 •  
 • У інформаційних передачах «События» від 02.05.2014, 07.05.2014, 17.06.2014, 18.06.2014, «В центре событий с Анной Прохоровой» від 11.05.2014, „Право голоса” від 13.05.2014, 21.05.2014, 17.06.2014, 18.06.2014, „Право знать” від 22.05.2014, „Постскриптум” від 14.06.2014, „События 25 час” від 15.05.2014, „В центре событий” від 15.06.2014, „Русский вопрос” від 18.06.2014 зафіксовано розповсюдження неправдивої і спотвореної інформації щодо існуючої ситуації в Україні, що є порушенням ч. 1 ст. 2 Закону України „Про інформацію”, яка визначає основними принципами інформаційних відносин, які зокрема декларують достовірність, повноту, відкритість, доступність, свободу обміну інформацією. Спотворення дійсності, яке несе в собі дана інформація, створює у глядачів цієї програми хибну уяву про те, що насправді відбувається в Україні.                                                                                                     
 • Також у цих передачах зафіксовано порушення ч. 2 ст. 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та ст. 28 Закону України «Про інформацію», які забороняють використання телерадіоорганізацій та інформацію, зокрема, для закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди, необґрунтованого показу насильства, пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження, трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися. Крім того, зміст зазначених передач не відповідає положенням п. «b» ч. 1 ст. 7 Європейської конвенції про транскордонне мовлення (неправомірність пропагувати насильство чи спонукати до расової ненависті).
 •  
 • Тож, в інтересах інформаційної безпеки України, керуючись частиною 7 статті 4, статтями 6, 42 та 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», ст. 2, 6, 28 Закону України «Про інформацію», статтями 13, 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада вирішила:
 •  
 • 1. Визнати зміст іноземної програми «ТВ Центр-Іnternational» (ТVСІ) таким, що не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України.
 •  
 • 2. Провайдерам програмної послуги тимчасово, до прийняття Національною радою додаткового рішення щодо цього питання, негайно припинити ретрансляцію іноземної програми «ТВ Центр-Іnternational» (ТVСІ).
 •  
 • 3. Управлінню інформаційного забезпечення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
 •  
 • 4. Представникам Національної ради у регіонах здійснити відповідний моніторинг на предмет виконання цього рішення.
 •  
 • 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради Ю. Артеменка.
 •  
 •  

 • Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко
 • Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко