0312-65-95-65

Скорость

 

Підтримка

 

Документи

 

Користуйся довше - Плати менше

Akcia Koristuisja dovse plati mense

 

 

Офіційні правила.
Дані правила визначають офіційні умови участі у системі «Користуйся довше – плати менше» та обсяг прав і обов’язків Провайдер та Абоненти.

1. Основні визначення.

1.1. «Організатор» Провайдер – ТОВ «КРАМ».
1.2. «Акція» – спеціальна цінова або товарна пропозиція, що обмежена у часі.
1.3. «Бонусна програма» - це бонусно-дисконтна Система, далі, що являє собою комплекс маркетингових, організаційних та інших процедур, спрямованих на підтримання довгострокового інтересу споживача до послуг Провайдера.
1.4. «Абонент» – повнолітня фізична особа, що досягла 18 років, має укладений та діючий договір про надання телекомунікаційних послуг з ТОВ «КРАМ» і яка бере участь відповідно до її умов, та особисто за власним бажанням.
1.5. «Розрахунковий Рахунок учасника» – це особистий рахунок Абонента, на якому обліковуються всі операції, у тому числі і з БОНУСАМИ. Дані обліку наведені в особистому кабінеті на сайті ТОВ «КРАМ».
1.6. «Основний Договір» - укладений та діючий договір про надання телекомунікаційних послуг між Учасником та ТОВ «КРАМ».
1.7. «Транзакція» – одинична дія в межах, щодо придбання та/або оплати послуг. На підставі транзакцій відбувається накопичення або списання БОНУСІВ на рахунку Абонента.
1.8. «БОНУС» – це умовна облікова одиниця, що нараховується на Рахунок Абонента відповідно до правил Провайдера, і яка списується при отриманні послуг на спеціальних умовах. БОНУСИ не є і не можуть бути засобами платежу чи будь-яким видом валюти чи цінного паперу


    2. Участь у системі.

2.1. При вступі до системи кожен Абонент погоджується з Правилами Провайдера.
2.2. Всі зміни та доповнення до Правил та мов Провайдера офіційно публікуються на сайті http://www.kram.ua


  3. Права та обов’язки.

3.1. Система регулює відносини Організатора та Абонента Системи відповідно до умов цих Правил.
3.2. Організатор є довготерміновим і відкритим для участі всіх Абонентів.
3.3. Організатор залишає за собою право виключити будь-якого Абонента у випадку порушення Правил та умов.
3.4. Організатор залишає за собою право відмінити або змінити всю або її частину в будь-який час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього. У випадку припинення (зупинення дії), набрані Абонентами БОНУСИ можуть бути використані протягом одного календарного місяця після повідомлення Абонента  про її припинення (зупинення). Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки та незручності, що виникають в наслідок таких змін.
3.5. Списання нарахованих, але не використаних БОНУСІВ відбувається кожні 12 календарних місяців з дня нарахування БОНУСІВ.

3.6. Організатор Провайдер  не несе відповідальності за сплату податків і виконання зобов’язань Абонента, пов’язаних з участю.
3.7. В усіх питаннях, щодо відносин з Абонентом, Провайдер керується цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.

4. Умови нарахування БОНУСІВ.

Стаж
абонента

в мережі у роках
Від
5 років

до 10 років.
Від
10 років -

15 років
Від
15 років-

до 20 років
Більше
20 років
 Кількість бонусів 
 (% від суми абонплати)
5% 10% 15% 20%

 


4.1.Нарахування БОНУСІВ відбувається під час кожного поповнення рахунку Абонента  відповідно  до  Договору, наступним чином:
4.2. БОНУСИ нараховуються при своєчасному внесенні абонплати.
4.3. Нарахування БОНУСІВ відбувається в режимі онлайн.
4.4. Нараховані БОНУСИ списуються із рахунку Абонента.
4.5. Накопичені БОНУСИ не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу, а також не можуть бути переведені в грошовий еквівалент чи видані Абоненту готівковими коштами.
4.6. БОНУСИ, що нараховані шляхом участі у Програмі Лояльності, можуть бути використані тільки відповідно до Регламенту.
4.7. При обміні Клієнтом БОНУСІВ на послуги ТОВ «КРАМ», проводиться списання БОНУСІВ із рахунку Абонента.

4.8. У випадку виникнення питань щодо поточних нарахувань БОНУСІВ, Провайдер  залишає право дати відповіді протягом 30 календарних днів.
4.9. Усі питання, які не врегульовані цими Правилами, регулюються основним договором та чинним законодавством України.